FORMACIÓ

ARA Formació

ARA és un centre de formació d’alt rendiment artístic. L’escola pretén ser un espai on infants, adolescents i joves rebin una formació integral i continuada de diferents disciplines artístiques. La idea principal consisteix a dotar-los de totes les eines necessàries (tant físiques com psíquiques) per poder arribar al món laboral, si així ho desitgen. L’escola s’organitza en tres itineraris que es poden cursar a partir dels 6 anys.

 Itinerari de teatre musical

En aquest itinerari s’impartiran les següents disciplines: interpretació, dansa jazz musical, cant i interpretació de cançons i musicalitat.

 Itinerari d’interpretació

En aquest itinerari s’impartiran les següents disciplines: Tècniques interpretatives, Interpretació davant la càmera, veu i dicció i joc i improvisació.

 Itinerari de dansa

En aquest itinerari s’impartiran les següents disciplines: dansa clàssica, dansa contemporània, dansa jazz, dansa commercial.

Tots els itineraris tenen optatives. Els/les alumnes han d’escollir un mínim d’una optativa. Les optatives poden ser assignatures d’altres itineraris o:

Claqué    |   Acrobàcia    |    Doblatge

A més a més dels itineraris, també es pot optar per fer la formació lliure i cursar assignatures soltes per aquells alumnes que no vulguin fer una formació tan intensa.

HORARI