EQUIP DIRECTIU i
ADMINISTRACIÓ

  CARLA ABULÍ
· Fundadora i Directora

  ANDREA JIMÉNEZ
· Fundadora 

  LARA TOMÉ
· Recepcionista

  GENÍS LAMA
· Coordinador Interpretació
· Interpretació i cos

  ERIC ESCLUSA
· Interpretació

INTERPRETACIÓ

  CARLA ABULÍ
· Interpretació

  ORIOL CASTRO
· Interpretació i Càmera

  PAU ESCOBAR
· Professor auxiliar Interpretació

  CHRISTIAN CÁNOVAS
· Professor auxiliar Interpretació

DANSA

  JUDIT BELLIDO
· Coordinadora Dansa
· Contemporani, Jazz i Clàssic

  PAULA VERICAT
· Commercial

  MARISOL RUFO
· Contemporani i Jazz

  NOA BIETO
· Predansa

  ESTELA FLIX
· Acrobàcia

  LAURA NOGUEIRA
· Twerk

  QUERALT SÀNCHEZ
· Coordinadora Cant i Extraescolars
· Cant particular i Grup Vocal

  LAURA DORCA
· Cant particular

CANT