ESCOLA

Què és ARA?

ARA és una societat limitada dedicada a l’ensenyança de diferents arts escèniques. L’empresa s’estructura en quatre línies d’acció diferents: ARA Formació, ARA Lleure, ARA Extraescolars i ARA Social.

ARA sorgeix de la passió per les arts escèniques i el seu poder social i emocional. Així com de la importància que tenen aquestes en el desenvolupament d’infants i joves. 

Així doncs, ARA ofereix una formació artística de qualitat a infants, adolescents i joves amb una clara vocació artística, tot fent que es valorin les arts escèniques i s’enfatitzi en el poder que tenen de transformació en les persones. ARA és un espai on la gent es pot expressar amb llibertat i on s’exprimeix el potencial de totxs elxs alumnes, siguin quines siguin les seves condicions i circumstàncies. ARA vol ser un espai sense límits i on tothom se senti còmode.

Línies d’acció

ARAFORMACIÓ

Tota la formació que impartim al centre físic.

ARALLEURE

Organitzem casals artístics tant al mateix centre com a escoles, entitats i instituts. Així com stages, colònies i estades d’estiu, Nadal i Setmana Santa. També oferim activitats artístiques de Team Building per a empreses, entitats i associacions.

ARAEXTRAESCOLARS

Oferim servei d’activitats extraescolars a escoles i instituts. Una formació de qualitat dins el centre lectiu realitzada per professionals en actiu del sector.

ARASOCIAL

Inserir a través de les arts escèniques. L’art com a eina transformadora en realitats vulnerables. La dansa, el teatre i la música com a suport emocional.
Beques, tallers i cursos.